EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia dela eta, kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian, martxoaren 14koan, ezarritakoa betez, prozedurak izapidetzeko terminoak eta epeak eteten dira, aipatutako Errege Dekretuak indarrean egoteari uzten dion unean zenbaketa berriro hastea aurreikusiz, edo, hala badagokio, luzapena.

 

Zerga-prozedurak

Ekonomiaren sektorerik kalteberenetan izan dezakeen balizko inpaktua leuntzeko asmoz, 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua onartu zen, martxoaren 18koa, zerga-izapide jakin batzuen etenaldia adostuz, baina EZ guztiena.

 

null TR Licencias de Pesca EUS

Arrantza baimenak eskatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • NANa edo AIZa, bertan bizi ez diren atzerritarren kasuan: pasaportea indarrean izatea.
  • Adin txikikoak, NANa ez dutenak: Foru Ogasunak bidalitako IFZ.   

Informazio gehiago

Araban arrantzatzeko beharrezkoa da Euskal Herriko ibai-arrantza baimena izatea.

Zer behar dut?

Aurrez aurre:

Ehiza eta Arrantza Ataleko bulegoetan 
Probintzia plaza, 5- beheko solairua 
01001 Vitoria-Gasteiz

Posta elektronikoz: licenciascazaypesca@araba.eus

Herritarren arretarako telefonoak eta helbideak

Izapidetu