EPEEN ETENALDIAREN AMAIERA

 

Administrazio-prozedurak

 

463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma egoera luzatzen duen maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuaren 9. artikuluan adierazitakoaren arabera, amaiera ematen zaio administrazio epeak eteteari, 2020ko ekainaren 1etik aurrerako ondorioekin.

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, Foru Gobernu Kontseiluak premiazko zerga neurriak onetsi ditu; horien artean, zerga arloko epeak etetea edo luzatzea.

 

null TR Licencias de Pesca EUS

Arrantza baimenak eskatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • NANa edo AIZa, bertan bizi ez diren atzerritarren kasuan: pasaportea indarrean izatea.
  • Adin txikikoak, NANa ez dutenak: Foru Ogasunak bidalitako IFZ.   

Informazio gehiago

Araban arrantzatzeko beharrezkoa da Euskal Herriko ibai-arrantza baimena izatea.

Zer behar dut?

Aurrez aurre:

Ehiza eta Arrantza Ataleko bulegoetan 
Probintzia plaza, 5- beheko solairua 
01001 Vitoria-Gasteiz

Posta elektronikoz: licenciascazaypesca@araba.eus

Herritarren arretarako telefonoak eta helbideak

Izapidetu