EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa betez, epemugak eten eta administrazio prozedurak izapidetzeko epeak geldiarazten dira, eta aurreikusten da berriz zenbatzen hastea errege dekretu horrek edo, hala badagokio, haren luzapenak indarra galtzen duenean. 

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, martxoaren 18ko 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua onartu zen, zeinaren bidez erabaki baitzen zerga izapide jakin batzuk etetea, baina EZ guztiak. 

 

 

null TR Licencias de Pesca EUS

Arrantza baimenak eskatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • NANa edo AIZa, bertan bizi ez diren atzerritarren kasuan: pasaportea indarrean izatea.
  • Adin txikikoak, NANa ez dutenak: Foru Ogasunak bidalitako IFZ.   

Informazio gehiago

Araban arrantzatzeko beharrezkoa da Euskal Herriko ibai-arrantza baimena izatea.

Zer behar dut?

Aurrez aurre:

Ehiza eta Arrantza Ataleko bulegoetan 
Probintzia plaza, 5- beheko solairua 
01001 Vitoria-Gasteiz

Posta elektronikoz: licenciascazaypesca@araba.eus

Herritarren arretarako telefonoak eta helbideak

Izapidetu