null Ayudas a las Federaciones Deportivas Alavesas 2020 EUS

Arabako Kirol Federazioentzako laguntzetarako deialdi publikoa 2020

Deialdiaren helburua da Arabako Foru Aldundiaren eta Arabako kirol federazioen arteko lankidetza arautzea, federazio horiek diru baliabidez hornitzeko, administrazio eginkizun publikoak garatu ahal izan ditzaten eta, oro har, Arabako Foru Aldundiaren eragile laguntzaile gisa dihardutenerako.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatuta dauden Arabako kirol federazioak, baldin eta 2019. urtean federazio jarduera garatu badute.

Arabako Foru Aldundia. Kultura eta Kirol Saila. Kirol Zerbitzua

Foru Gobernu Kontseiluaren 128/2020 Erabakia, otsailaren 25ekoa. Deialdi publikoa onestea Arabako kirol federazioei laguntzak emateko, Arabako Foru Aldundiaren laguntzaile direnez Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean ezarritako eskumenak egikaritzean

Foru Gobernu Kontseiluaren 50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Kultura eta Kirol Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak

Sei hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Laguntza osagarria eta San Pudentzioko jarduerak 2020

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Arabako Kirol Federazioentzako laguntzak eskatzea 2020

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi