null PR Ayudas a caminos rurales

Landa bideetarako laguntzak

Ustiategietarako bideak eta landa bideak egiteko dirulaguntzak

Toki Erakundeak eta bideetako udal titularrak

Nekazaritza Garapenerako Zerbitzua

  • Foru Gobernu Kontseiluaren 293/2019 Erabakia, maiatzaren 3koa.
  • Diputatuen Kontseiluaren 57/2016 Foru Dekretua, abuztuaren 3koa, onartzen dituena nekazaritza, ustiategien eta landa bideen sarbideetarako laguntzak arautzen dituzten oinarriak, 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapenerako Planaren baitan; baita laguntza lerro horren 2016rako deialdia ere.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 21/2018 Foru Dekretua, maiatzaren 8koa. Onartzea ustiategietara heltzeko bide eta landa bideetarako laguntzak arautzen dituzten oinarriak, abuztuaren 3ko 57/2016 Foru Dekretuaren bidez onartuak, aldatzea, eta Añanako bideak konpontzeko dirulaguntza sartzea Foru Sektore Publikoaren dirulaguntzen 2017-2019 aldirako plan estrategikoan, zeina abenduaren 29ko 921/2016 Erabakiaren bidez onartu baitzen, 3.2 ardatzeko (“Lehen Sektorea”) 3.2.3 helburuan (“Nekazaritza azpiegiturak hobetzea”).

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 6 hilabete
  • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: Isiltasun negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Landa bideetarako laguntzen eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi