null Desagertzeko arriskuan dauden bertako animalia arrazak kontserbatzeko laguntzak

Desagertzeko arriskuan dauden bertako animalia arrazak kontserbatzeko laguntzak

Desagertzeko arriskuan dauden eta nekazariek denboran zehar mantendu dituzten bertako animalia arrazak kontserbatzea eta beraien hazkuntza sustatzea.

Pertsona fisiko edo juridikoak, kasuan kasuko arrazen elkarteetakoak diren nekazaritza ustiategien titularrak direnak eta, modu boluntarioan, nekazaritza eta ingurumen kontratua sinatu dutenak.

Nekazaritza Garapen Zerbitzua

Oinarrien testu bateratua 2020

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2020 Foru Dekretua, martxoaren 24koa. Onestea ingurumen eta nekazaritzako eta klimako laguntzak eta nekazaritza ekologikorako laguntzak arautzen dituzten oinarrien aldaketa eta haien deialdia, EAEko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 16/2019 Foru Dekretua, martxoaren 21ekoa. Onespena ematea ingurumen eta nekazaritza eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikokoak arautzen dituzten oinarriak aldatzeari eta haien 2019rako deialdiari, EAEko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 19/2018 Foru Dekretua, apirilaren 13koa. Onartzea ingurumen eta klimako laguntzak eta nekazaritza ekologikorako laguntzak (Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan ematekoak dira) arautzen dituzten oinarrien aldaketa, zeinak ekainaren 21eko 46/2016 Foru Dekretuaren bidez onartu baitziren, eta onartzea laguntza lerro horren 2018rako deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 20/2017 Foru Dekretua, apirilaren 4koa, aldatzen dituena nekazaritza, ingurumen eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikoko laguntzak arautzen dituzten oinarriak, zeinak ekainaren 21eko 46/2016 Foru Dekretuaren bidez onartu baitziren, eta onartzen duena laguntza lerro horren 2017rako deialdia.
 
Diputatuen Kontseiluaren 46/2016 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, onartzen dituena nekazaritza, ingurumen eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikoko laguntzak arautzen dituzten oinarriak, 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapenerako Programaren baitan; baita laguntza lerro horren 2016rako deialdia ere.

  • Ebazpena eta jakinarazpena egiteko epea: 6 hilabete
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Desagertzeko arriskuan dauden bertako animalia arrazak kontserbatzeko laguntzak eskatu

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Uko egitea aurkeztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Konpromisoak subrogatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Animalien baja aitorpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi