angle-left null PR Subvenciones para el desarrollo de intervenciones de conservacion y-o restauracion de bienes artisticos eus

Arte ondasunak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko dirulaguntzak

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Konderriko toki erakundeek sustatutako historia eta arte ondasunen babeserako eta/edo zaharberritzerako esku hartzeetarako dirulaguntzak ematea lehia bidez.

Instituzioak.

Zaharberrikuntza Zerbitzua.

Ebazpena: Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: deialdia ALHAOn argitaratzen denetik hiru hilabete.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: gehienezko epea igarota esanbidezko ebazpenik ez bada egon, eskaerari ezezkoa eman zaiola ulertuko dute erakunde interesdunek.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Solicitar subvenciones para fomentar las intervenciones de conservación y/o restauración de bienes artísticos

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi