null Ayudas extraordinarias para hacer frente a inversiones originadas por el COVID-19 para PYMES y autónomos del sector turístico alavés EUS

COVID-19ak sortutako inbertsioei aurre egiteko ezohiko laguntzak Arabako turismo sektoreko ETE-entzat eta autonomoentzat

Helburua: Turismo sektoreko ETE-ei eta autonomoei laguntzea, osasun krisiarekin eraginez egin beharreko inbertsioak eta lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak egin ditzaten. 

  • Enpresa txiki eta ertainak, sozietate xedea dela-eta beren jarduera turismoaren sektorean gauzatzen dutela egiaztatzen dutenak, betiere sozietate egoitza eta zerga egoitza Araban badute.
  • Turismoa sustatzeko jarduera egiten duten eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan daukaten autonomoak.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritza

6 hilabeteko epea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ordaintzeko beharra aitortzeko agiriak entregatzea (memoria eta fakturak)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
COVID-19ak sortutako inbertsioei aurre egiteko ezohiko laguntzak Arabako turismo sektoreko ETE-entzat eta autonomoentzat eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi