null Ayudas extraordinarias para hacer frente a gastos de actividad originadas por el COVID-19 en Cuadrillas y Ayuntamientos EUS

COVID-19ak kuadrilletan eta udaletan sortutako jarduera gastuei aurre egiteko ezohiko laguntzak

Kuadrillei eta udalei laguntzea COVID-19ak sortutako jarduera gastuak edo gastu korronteak estaltzen.

  • Arabako Lurralde Historikoko kuadrillak
  • Arabako Lurralde Historikoko udalak, baldin eta turismo bulegoa badute, eta gutxienez azken bost urteetatik lautan zerbitzuak ematen ari bada.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritza

6 hilabeteko epea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Entrega de documentación para proceder al reconocimiento de obligación de pago del 50% restante de la subvención

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Solicitud a la convocatoria de ayudas extraordinarias para hacer frente a los gastos de actividad originadas por el COVID-19 en Cuadrillas y Ayuntamientos

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Entrega de justificantes de pago de facturas.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi