null Ayudas extraordinarias para hacer frente a inversiones originadas por el COVID-19 en entidades sin ánimo de lucro del sector turístico alavés EUS

Arabako turismoaren sektoreko irabazteko xederik gabeko erakundeetan COVID-19ak sortutako inbertsioei aurre egiteko ezohiko laguntzak

Turismo sektoreko irabazteko asmorik gabeko elkarteei laguntzea, osasun krisiarekin eraginez egin beharreko inbertsioak eta lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak egin ditzaten.

Erkidegoko Elkarteen Erregistroan inskribatuta egon behar dute, eta haien xede soziala turismo sustapena izan behar da edo, bestela, proiektu turistiko edo gastronomiko bat garatu beharko dute Araban.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritza

6 hilabeteko epea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako turismoaren sektoreko irabazteko xederik gabeko erakundeetan COVID-19ak sortutako inbertsioei aurre egiteko ezohiko laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ordaintzeko beharra aitortzeko agiriak entregatzea (memoria eta fakturak)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi