null Ayudas extraordinarias para hacer frente a los gastos de actividad originados por el COVID-19 en el sector comercial alavés 2020 EUS

COVID-19ak Arabako merkataritza sektorean 2020ko ekitaldian sortutako jarduera gastuei aurre egiteko ezohiko laguntzak

Helburua da Arabako merkataritza sektoreko autonomoei eta enpresei laguntzea, COVIDak sortutako jarduera gastuak edo gastu korronteak estaltzeko.

  • Langile autonomoak, baldin gehienez ere 8 enplegatu badituzte.

  • Sozietate zibilak edo ondasun erkidegoak, gehienez ere 9 autonomoz osatuak.

  • Merkataritza sozietateak, baldin enpresan dituzten partaidetzak autonomoen araubide berezian kotizatzen duten gehienez ere 9 langileri badagozkie.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritza

6 hilabeteko epea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
COVID-19ak Arabako merkataritza sektorean 2020ko ekitaldian sortutako jarduera gastuei aurre egiteko ezohiko laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ordaintzeko beharra aitortzeko agiriak entregatzea (memoria eta fakturak)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi