angle-left null PR Ayudas a las Federaciones Deportivas Alavesas 2019 EU

Arabako Kirol Federazioentzako laguntzetarako deialdi publikoa 2019

Deialdiaren helburua da Arabako Foru Aldundiaren eta Arabako kirol federazioen arteko lankidetza arautzea, federazio horiek diru baliabidez hornitzeko, administrazio eginkizun publikoak garatu ahal izan ditzan eta, oro har, Arabako Foru Aldundiaren eragile laguntzaile gisa diharduenerako.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatuta dauden Arabako kirol federazioak, baldin eta 2018. urtean federazio jarduera garatu badute.

Arabako Foru Aldundia. Euskara, Kultura eta Kirol Saila.

Foru Gobernu Kontseiluaren 201/2019 Erabakia, martxoaren 21ekoa, onartzen duena Arabako Kirol Federazioei, aldundi honen laguntzaile direnez, Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak xedaturiko eskumenez baliatuz laguntzak emateko 2019rako deialdi publikoa.

 

Diputatuen Kontseiluaren 55/2015 Foru Dekretua, urriaren 6koa, onartzen dituena Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren lehia bidezko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak.

Sei hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako Kirol Federazioentzako laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Arabako Kirol Federazioentzako laguntza osagarriak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi