angle-left null Ayudas formacion empleo eu

Enplegurako prestakuntzako laguntza deialdia, prestakuntza erakundeetan

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak)

1.- Enplegurako prestakuntza ikastaroenak:

  • Lanbide Heziketako ikastetxeak.

  • Unibertsitate fakultateak eta eskolak.

  • Irabazteko xederik gabeko entitateak (fundazioak, elkarteak eta abar), Lanbideren erregistroan prestakuntzako entitate gisa kreditatu eta/edo inskribatuak, edo, hala balegokio, prestakuntzako entitateen estatuko erregistroan.

  • Irabazteko xedearekiko enpresa edo entitateak, Lanbideren erregistroan prestakuntzako entitate gisa kreditatu eta/edo inskribatuak, edo, hala balegokio, prestakuntzako entitateen estatuko erregistroan.

2.- Zabalkunde jardunaldietan: irabazteko xederik gabeko erakundeak.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaritza.

Diputatuen Kontseiluaren 73/2019 Erabakia, otsailaren 12koa.

Ebazteko epea: 6 hilabete, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Enplegurako prestakuntzako laguntza deialdia, prestakuntza erakundeetan - 2019

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Prestakuntzako laguntzen amaierako memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi