angle-left null Ayudas formacion empleo eu

Enplegurako prestakuntzako laguntza deialdia, prestakuntza erakundeetan

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak)

1.- Enplegurako prestakuntza ikastaroenak:

  • Lanbide Heziketako ikastetxeak.

  • Unibertsitate fakultateak eta eskolak.

  • Irabazteko xederik gabeko entitateak (fundazioak, elkarteak eta abar), Lanbideren erregistroan prestakuntzako entitate gisa kreditatu eta/edo inskribatuak, edo, hala balegokio, prestakuntzako entitateen estatuko erregistroan.

  • Irabazteko xedearekiko enpresa edo entitateak, Lanbideren erregistroan prestakuntzako entitate gisa kreditatu eta/edo inskribatuak, edo, hala balegokio, prestakuntzako entitateen estatuko erregistroan.

2.- Zabalkunde jardunaldietan: irabazteko xederik gabeko erakundeak.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaritza.

Diputatuen Kontseiluaren 73/2019 Erabakia, otsailaren 12koa.

Ebazteko epea: 6 hilabete, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Solicitar ayuda a la Formación para el empleo 2019

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi