null PR Ayudas formativas en artes escenicas y musicales eus

Arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa

Arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa) eta musikalen alorretan norbanakoen garapen eta ezaguera bultzatzeko, alde batera utzita oinarrizko prestakuntzako ikasketa arautuei dagozkien edo eszenaratze edo muntaia berekin dakarten proiektuak.

Pertsona fisikoak

Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua

63/2020 Foru Araua, martxoaren 9koa, zeinaren bidez onesten baita arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako laguntzen 2020ko ekitaldiko deialdi publikoa

Gehienez lau hilabete, ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa. Egindako lanari buruzko amaiaerako memoria.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Arte eszenikoen eta musikalen Prestakuntza ekintzatarako laguntza eskaerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi