angle-left null Ur baliabideak kudeatzeko laguntzak

Ur baliabideak kudeatzeko laguntzak

Arabako Lurralde Historikorako guztiz edo hein batean interes orokorrekoak deklaratutako zonetan ureztaketa modernizatu, sendotu edo hobetzea.

Legez eratuta edo legeztatzeko fasean dauden ureztatzaile elkarteak, jarduketak eta inbertsioak egiten badituzte, edo azken titular eta esleipendun gisa haiei transferitu behar bazaizkie.

Nekazaritza Garapenerako Zerbitzua

Diputatuen Kontseiluaren 51/2016 Foru Dekretua, uztailaren 12koa, onarpena ematen diena Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiko nekazaritzako ur baliabideak kudeatzeko laguntzak arautzen dituen oinarriei; baita laguntza lerro hori 2016rako onartzeko deialdiari ere.

Foru Gobernu Kontseiluaren 22/2018 Foru Dekretua, maiatzaren 15ekoa. Onestea nekazaritzako ur baliabideen kudeaketarako laguntzak (M04 neurria: inbertsioak aktibo finkoetan), uztailaren 12ko 51/2016 Foru Dekretu bidez onetsiak, arautzen dituzten oinarri arauetan egindako zenbait aldaketa, bai eta 2018rako haren deialdia ere

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Sei hilabete
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ur baliabideak kudeatzeko laguntzak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi