angle-left null Nekazaritzako ustiategietan inbertitzeko laguntzak. M04.1

Nekazaritzako ustiategietan inbertitzeko laguntzak

Nekazariek eginiko inbertsioetan laguntzea, baldin eta hautagarritasun baldintzak betetzen badituzte eta haien nekazaritza ustiategietako etekin orokorra eta jasangarritasuna hobetzen badute

Nekazaritzako ustiategien titularrak diren pertsona fisikoak edo juridikoak

Nekazaritza Garapenerako Zerbitzua

Diputatuen Kontseiluaren 30/2016 Foru Dekretua, apirilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiaren baitan nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak onartzen dituena, 1305/2013 Arautegian eta Eusko Jaurlaritzak berariaz onartuko duen esparru dekretuan ezarritako mugen barruan. Halaber, foru dekretuak laguntza lerro horren 2016rako deialdia onartzen du

Foru Gobernu Kontseiluaren 10/2017 Foru Dekretua, otsailaren 28koa, aldatzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiaren baitan nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko apirilaren 12ko 31/2016 Foru Dekretuak onartutako laguntzak arautzen dituen oinarriak. Halaber, foru dekretuak laguntza lerro horren 2017rako deialdia onartzen du.

Foru Gobernu Kontseiluaren 10/2018 Foru Dekretua, martxoaren 13koa. Onartzea nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen oinarri arautzaileak aldatzea eta laguntza horien 2018rako deialdia

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 6 hilabete
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi