null PR ayuda reestructuracion y reconversion viñedo eu

Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntzak

Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko kostuak partez ordaintzeko dirulaguntzak dira.

Hona zertarako ematen diren laguntzak:

1. Kostuak ordaintzen parte hartzea, mahastia era hauetako batean berregituratu eta birmoldatzen denean:

  • Mahastia birlandatzea.
  • Mahastiak kudeatzeko teknikak hobetzea (basoaren sistematik besorako sistemara edo beste gidamodu batzuetara aldatzea)
  • Barietatea aldatzea.

2. Planean parte hartzen duten produktoreei konpentsazioa ematea plana aplikatzeak eragindako diru-sarreren galeragatik.

Herritarrak

Mahastizaintza eta enologia zerbitzua 

  • Batzordearen 2016/1150 (EB) betearazpen erregelamendua, 2016ko apirilaren 15ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak, mahastizaintza eta ardogintza arloari laguntzeko programa nazionalei dagokienez.
  • 597/2016 Errege Dekretua, abenduaren 5ekoa, mahastizaintza eta ardogintza sektorerako 2014-2018 laguntza programako neurriak aplikatzeko.

  • 1363/2018 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, Espainiako mahastigintza sektorean 2019-2023 babes programaren neurriak aplikatzea. 

  • 26/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketetarako Europako laguntza-neurria garatu eta aplikatzeari buruzkoa.

  • 115/2019 Foru Agindua, martxoaren 12koa. Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntzen deialdia onartzea. 2019 eta 2020 kanpainak.

  • 279/2019 Foru Agindua, ekainaren 18koa. 2019 eta 2020 kanpainetan eskaerak aurkezteko epeak aldatzea eta uztailaren 31n jartzea.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Kostuak ordaintzeko dirulaguntzen eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntza-eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi