null Ayudas extraordinarias para hacer frente a gastos de actividad originados por el COVID-19 para PYMES y autónomos del sector turístico alavés EUS

COVID-19ak sortutako jarduera gastuei aurre egiteko ezohiko laguntzak Arabako turismo sektoreko ETE-entzat eta autonomoentzat

Arabako turismo sektoreko autonomoei eta enpresei laguntzea, COVID-19ak 2020ko ekitaldian sortutako jarduera gastuak edo gastu korronteak estaltzeko.

  • Enpresa txiki eta ertainak, sozietate xedea dela-eta beren jarduera turismoaren sektorean gauzatzen dutela egiaztatzen dutenak, betiere sozietate egoitza eta zerga egoitza Araban badute.
  • Turismoa sustatzeko jarduera egiten duten eta zerga egoitza Arabako lurralde historikoan daukaten autonomoak.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritza

  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruzkoa.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 49/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren eskumeneko eremuan ematen diren dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak.
  • Orden Foral 282/2020 de la Diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral de 16 de julio por el que se aprueba la convocatoria de ayudas extraordinarias para hacer frente a los gastos de actividad originados por el COVID- 19 para PYMES y autónomos del sector turístico.
     

6 hilabeteko epea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
COVID-19ak sortutako jarduera gastuei aurre egiteko ezohiko laguntzak Arabako turismo sektoreko ETE-entzat eta autonomoentzat eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ordaintzeko beharra aitortzeko agiriak entregatzea (memoria eta fakturak)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi