angle-left null PR Ayudas y Subvenciones a la elaboración del Planeamiento Urbanístico de Álava eus

Arabako hirigintza planeamendua taxutzeko laguntzak eta diru laguntzak

Udalentzako diru laguntzak, Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak idazteko.

Udalak.

Ingurumen eta Hirigintza Saila.

Organo eskuduna: Ingurumen eta Hirigintza Saila.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 3 hilabete.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: ezezkoa.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako hirigintza planeamendua taxutzeko laguntzak eta diru laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi