angle-left null Muga naturalak eta beste muga berezi batzuk dituzten zonetarako laguntzak

Muga naturalak eta beste muga berezi batzuk dituzten zonetarako laguntzak

Kalte ordaina ematea nekazariei mendialdeko zonetan eta alde behartsuetan nekazaritza ekoizpenak sortzen dituen zailtasunen ondoriozko diru galerak eta kostu gehigarriak arintzeko

Natura mugak eta bestelako muga zehatzak dituzten tokietan kokaturiko Arabako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategiak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Landa Garapeneko 2015-2020ko Programaren esparruan

Nekazaritza Garapen Zerbitzua

Diputatuen Kontseiluaren 37/2016 Foru dekretua, maiatzaren 10ekoa, onartzen dituena, Euskal Herriko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren baitan, lurralde historiko honetan muga naturalak edo espezifikoak dituzten zonetako nekazaritza ustiategiei laguntzeko oinarri arauak eta 2016rako haren deialdia

Foru Gobernu Kontseiluaren 13/2017 Foru Dekretua, martxoaren 14koa, zeinaren bidez aldatzen baitira maiatzaren 10eko 37/2016 Foru Dekretuaren bidez muga naturalak eta Arabako Lurralde Historikoaren berezko beste muga batzuk dituzten zonetako nekazaritza ustiategietarako onetsitako laguntzen oinarri arauak, Euskal Autonomia erkidegoko landa garapenerako 2015-2020 programaren esparruan, eta onesten baita laguntza lerro horren 2017ko deialdia

Foru Gobernu Kontseiluaren 9/2018 Foru Dekretua, otsailaren 20koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoaren berezko muga naturalak eta beste muga batzuk dituzten zonetan nekazaritza ustiategientzako laguntzen oinarri arauen aldaketa, maiatzaren 10eko 37/2016 Foru Dekretuaren bidez onartu zirenak, eta onartzea laguntza lerro horren 2018ko deialdia

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehinezko epea: 6 hilabete
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Muga naturalak eta beste muga berezi batzuk dituzten zonetarako laguntzak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi