angle-left null TR Convocatoria de subvenciones a clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a federaciones deportivas alavesas EU

Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteei 2019an emango zaizkien dirulaguntzen deialdia

Aurkeztu beharreko agiriak

Jaulkitzailearen NAN-a.

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko diputatuari bidaliko zaizkio eskaerak, I. eranskinean argitaratzen den ereduaren arabera, eta orri eta atal guztiak behar bezala beteta. Eskaerarekin batera, talde garraioetan (publikoak edo pribatuak, hala nola trena, autobusa, taxia eta antzekoak) egindako joan-etorrien jatorrizko fakturak eta horien ordainketaren ziurtagiriak aurkeztuko dira.

Epeak

Irekita

Del 08/03/2019 al 13/09/2019

2019/03/08tik 2019/09/13ra

Informazio gehiago

Kirol Zerbitzua

Helbidea: Probintzia Plaza, 5-3. 01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945181818 Paco García de la Torre luzapena: 52140

e-maila: 

Bidaia laguntza 2019

Eskabidea

Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra

Probintzia Plaza, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz