null Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas y o actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro EUS

Dirulaguntza deialdia, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea helburu duten programak edo jarduerak garatzeko. Irabazteko asmorik gabeko elkarteak eta erakundeak

Norgehiagoka bidez dirulaguntzak ematea, Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean elkarteek 2020an emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko programak eta jarduerak egin ditzaten bultzatzeko. 

Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun Zerbitzua. 

Foru Gobernu Kontseiluaren 16/2020 Erabakia, urtarrilaren 28koa. Onespena ematea irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeentzako 2020ko dirulaguntzen deialdi publikoari, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko jarduerak garatzeko.

Ebazteko eta jakinarazteko epea: 6 hilabete

Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea helburu duten programak edo jarduerak garatzeko dirulaguntza eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi