null PR Subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y federaciones deportivas, así como a las federaciones de asociaciones de padres y madres, para el desarrollo de programas de socialización del euskera eus

Elkarteek eta irabazteko asmorik gabeko elkarteek, kirol federazioek, kirol federazioen elkarteek, ikasleen guraso elkarteek eta ikasleen guraso elkarteen federazioek euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak

Dirulaguntzaren xede nagusia da euskararen bitartez gizarteratzeko programak antolatu, garatu eta gauzatzea, 2020ko ekitaldian, Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Konderrian.

Euskararen bitartez sozializatzeko programak bultzatzen dituzten elkarteak eta irabazteko asmorik gabeko elkarteak, kirol federazioak, kirol federazioen elkarteak, ikasleen guraso elkarteak eta ikasleen guraso elkarteen federazioak.

Euskara Foru Zerbitzua.

  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei
  • 254/2020 Foru Dekretua, abuztuaren 4koa, diputatu nagusiarena, 2020ko deialdi publikoa onesten duena dirulaguntzak irabazteko xederik gabeko elkarte eta entitateei, kirol federazioei, kirol federazioen elkarteei eta ikasleen gurasoen elkarteei eta haien federazioei emateko, euskararen bitartez sozializatzeko programak gara ditzaten

6 hilabeteko epea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Fakturen ordainketa agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi