null PR Subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y federaciones deportivas, así como a las federaciones de asociaciones de padres y madres, para el desarrollo de programas de socialización del euskera eus

Kultura elkarte eta entitate, kirol federazio eta kirol federazioen elkarte eta guraso elkarteen federazioek euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak

Lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea kultura elkarte eta entitateei, kirol federazioei eta kirol federazioen elkarteei eta guraso elkarteen federazioei, 2019ko ekitaldian euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatu, garatu eta burutu ditzaten.

Kultura elkarteak, kirol federazioak eta kirol federazioen elkarteak, ikasleen guraso elkarteak eta ikasleen guraso elkarteen federazioak

Euskara Foru Zerbitzua.

Diputatu nagusiaren 117/2019 Foru Dekretua, martxoaren 8koa, 2019ko deialdi publikoa onesten duena dirulaguntzak emateko irabazteko xederik gabeko elkarte eta entitateei eta kirol eta ikasleen guraso elkarteen federazioei, euskararen bitartez sozializatzeko programak gara ditzaten.

Diputatuen Kontseiluaren 55/2015 Foru Dekretua, urriaren 6koa, onartzen dituena Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren lehia bidezko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak. 

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: sei hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Entrega de justificantes de pago de facturas

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi