null PR Subvenciones para el desarrollo de programas de socializacion del euskera EUS

Euskararen bitartez udalek eta kuadrillek sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak

Dirulaguntzen xede nagusia da udalek eta kuadrillek euskararen bitartez gizarteratzeko programak antolatu, garatu eta gauzatzea, 2020ko ekitaldian, Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Konderrian.

Erakundeak (Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Konderriko udalak eta kuadrillak, Gasteizko Udala izan ezik).

Euskara Foru Zerbitzua

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz.

Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21 koa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei

238/2020 Foru Dekretua, uztailaren 27koa, diputatu nagusiarena, zeinak onesten baitu 2020ko dirulaguntzen deialdi publikoa euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen udalek eta kuadrillek sustaturik.

6 hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Fakturen ordainketa agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Euskararen bitartez udalek eta kuadrillek sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi