null PR Subvenciones para el desarrollo de programas de socializacion del euskera eus

Euskararen bitartez udalek eta kuadrillek sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak

Lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea 2019ko ekitaldian euskararen bitartez sozializatzeko programak eta jarduerak antolatu, garatu eta gauzatzeko Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Konderrian.

Instituzioak

Euskara Foru Zerbitzua

118/2019 Foru Dekretua, martxoaren 8koa, diputatu nagusiarena, zeinak onesten baitu 2019ko dirulaguntzen deialdi publikoa euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen udalek eta kuadrillek sustaturik.

Diputatuen Kontseiluaren 55/2015 Foru dekretua, urriaren 6koa, onartzen dituena Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren lehia bidezko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: sei hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Euskararen bitartez udalek eta kuadrillek sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi