null Ayudas destinadas a incentivar la euskaldunización de personas adultas. Curso 2019-2020 EUS

Helduen euskalduntzea sustatzeko xedez lehiaketa bidez ematen diren 2019-2020 ikasturterako dirulaguntzak

A1, A2, B1 eta B2 mailetako 2019-2020 ikasturterako matrikulazioaren prezioa jaisteko dirulaguntza, HABEk homologaturiko Arabako edo Trebiñuko euskaltegietan, baita autoikaskuntzako ikastaroak ere, baldin eta 190 ordukoak edo hortik gorakoak badira, beti ere A1 eta/edo A2koak badira. 

Araban edo Trebiñun erroldaturiko adinez nagusiak

Arabako Foru Aldundia. Euskara, Kultura eta Kirol Saila

283/2019 Foru Dekretua, ekainaren 19koa, helduen euskalduntzea sustatzeko xedez lehiaketa bidez ematen diren 2019-2020 ikasturterako dirulaguntzen deialdia onetsi zen.

55/2015 Foru Dekretua, urriaren 6koa, onartzen dituena Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren lehia bidezko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak.

Bost hilabeteko epean gehienez ere, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Helduen euskalduntzeko dirulaguntzen eskaera, 2019-2020 ikasturterako

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi