null Ayudas destinadas a incentivar la euskaldunización de personas adultas. Curso 2020-2021 EUS

Helduen euskalduntzea sustatzeko xedez lehiaketa bidez ematen diren 2020-2021 ikasturterako dirulaguntzak

Araban eta Trebiñuko Konderrian erroldatuta dauden 18 urte baino gehiagoko helduen euskalduntzea sustatzea du helburu dirulaguntzak, 2020-2021 ikastaroan euskaltegien izena ematen dutenena.  

Ondorengo baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoak:

  • Deialdia ALHAOn argitaratzen denean adinez nagusi izatea.
  • Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko Konderrian erroldatuta egotea ALHAOn deialdia argitaratzen denean.
  • HABEk Araban edo Trebiñuko Konderrian homologatutako A1, A2, B1 eta B2 mailaren batean izena ematea.

 

Arabako Foru Aldundia. Euskara, Kultura eta Kirol Saila

  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21 koa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei
  • 247/2020 Foru Dekretua, diputatu nagusiarena, uztailaren 31koa, helduen euskalduntzea sustatzeko xedez lehiaketa bidez ematen diren 2020-2021 ikasturterako dirulaguntzen deialdia onartzen duena. 

6 hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Helduen euskalduntzeko dirulaguntzen eskaera, 2020-2021 ikasturterako

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi