angle-left null Jarduera ekonomikoen gainezko zerga

Jarduera ekonomikoen gainezko zerga

Jarduera ekonomikoaren gaineko zergaren alta emateak, aldaketak eta baja emateak eta eragiketa bolumenaren zenbatekoa jakinaraztea

Arabako Lurralde Historikoko edozein udalerritan jarduera ekonomiko bat egiten duen pertsona fisiko edo juridikoa

Ogasuna. Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua.

43/1989 Foru Araua, Ekonomi Ihardueren gaineko Zergarena

905/1991 Foru Dekretu Arauemailea, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren arauaren arauzko garapena onartzen duena

573/1991 Foru Dekretu Arauemailea, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tarifak eta horiek aplikatzeko jarraibidea onetsi dituena

390/2003 Foru Agindua, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 848 eredua, eragiketen bolumenaren zenbatekoa jakinaraztekoa onartzen duena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Modelo 840: Actividades comerciales e industriales

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 841: Actividades profesionales y artísticas

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 842: Locales afectos indirectamente a la actividad

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 848: Comunicación del importe del volumen de operaciones

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi