angle-left null Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga

Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga

Arabako araudia aplikatzen zaien zergadunek pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa egin eta aurkeztea.

Araban ohiko bizilekua duten pertsona fisiko zergadunak

Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen Atala

  • 33/2013 Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.
  • 40/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Arautegia onartzen duena.
  • Zerga jarraibideak

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Modelo 130: del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pago Fraccionado de actividades económicas. Inicio de actividad.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 100: declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi