angle-left null Jarduera ekonomikoen gainezko zerga

Jarduera ekonomikoen gainezko zerga

Jarduera ekonomikoaren gaineko zergaren alta emateak, aldaketak eta baja emateak eta eragiketa bolumenaren zenbatekoa jakinaraztea

Arabako Lurralde Historikoko edozein udalerritan jarduera ekonomiko bat egiten duen pertsona fisiko edo juridikoa

Ogasuna. Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua.

  • 43/1989 Foru Araua, Ekonomi Ihardueren gaineko Zergarena
  • 905/1991 Foru Dekretu Arauemailea, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren arauaren arauzko garapena onartzen duena
  • 573/1991 Foru Dekretu Arauemailea, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tarifak eta horiek aplikatzeko jarraibidea onetsi dituena
  • 390/2003 Foru Agindua, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 848 eredua, eragiketen bolumenaren zenbatekoa jakinaraztekoa onartzen duena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Modelo 200: declaración del Impuesto sobre Sociedades en régimen individual

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Solicitud de cancelación de nota marginal (certificación de alta en el Índice de Entidades)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 223: pago fraccionado de grupos fiscales sujetos a normativa foral

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 232: declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 220: declaración del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 202: pagos fraccionados de entidades sujetas a normativa del Estado o de Navarra

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 203: pago fraccionado de entidades sujetas a normativa foral

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 222: pagos fraccionados de grupos fiscales sujetos a normativa del Estado o de Navarra

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 231: declaración de información país por país

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi