angle-left null Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

Ondare eskualdaketen eta ekintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak

Ogasun Saila. Zeharkako Zergen Zerbitzua. Ondare Eskualdaketa, Ekintza Juridiko Dokumentatu eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergen Atala.

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 11/2003 Foru Araua eta haren araudia onartzen duen 66/2003 Foru Dekretua.

16/2017 Foru Dekretua, Arabako Lurralde Historikoan dauden landa eta hiri ondasun higiezinak balioztatzeko arauak onartzen dituena.

32/1996 Foru Dekretua, ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren autolikidazio ereduak onartzen dituena.

429/2016 Foru Agindua, 610 eredua onartzen duena.

Automobilak eta ontziak saltzeko batez besteko prezioak ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren ondorioetarako urtero onartzen dituzten foru dekretuak.

Arabako Zerga Orokorrari buruzko 6/2005 Foru Arauaren 56., 128. eta 129. artikuluak.

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko 11/2003 Foru Arauaren 71., 72. eta 73. artikuluak.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Modelo 620-TV. Transmisión de vehículos usados - Autoliquidación.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 610. Pago en metálico del impuesto que grava documentos negociados por entidades de crédito

Izapide elektronikoa

Hasi
Modelo 611. Declaración resumen anual - Pago en metálico del impuesto que grava los documentos negociados por entidades de crédito

Izapide elektronikoa

Hasi
Modelo 630. Liquidación-ingreso para letras de cambio y anotaciones preventivas de embargo

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Solicitud para promover la práctica de la tasación pericial contradictoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 600. Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi