angle-left null Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa ondasunak eta eskubideak

Herritarrak

Ogasuna. Zeharkako Zergen Zerbitzua. Ondare Eskualdaketa, Egintza Juridiko Dokumentatu eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergen Atala.

11/2005 Foru Araua, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergari buruzkoa, eta 7/2006 Foru Dekretua, haren arautegia onartzen duena

16/2017 Foru Dekretua, Arabako Lurralde Historikoan dauden landa eta hiri ondasun higiezinak balioztatzeko arauak onartzen dituena

547/2009 Foru Agindua, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidaziorako ereduak onartu dituena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Modelo 650. Autoliquidación - Sucesiones

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 651. Donaciones.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 653. Panteones y nichos

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 654. Vehículos

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 655. Extinción de usufructo.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Solicitud para promover la práctica de la tasación pericial contradictoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Solicitud de prórroga extraordinaria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Autorización de disposición de saldos bancarios

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi