angle-left null Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen

Zergadunek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen edo autolikidazioa aurkeztea

Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak

Ogasuna. Zeharkako Zergen Zerbitzua. BEZaren eta Zerga Berezien Atala.  

12/1993 Foru Dekretu Arauemailea, BEZaren Foru Araua onartzen duena

124/1993 Foru Dekretua, BEZaren arautegia onartzen duena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
BEZaren erregistro liburuak egoitza elektronikoaren bidez. BEZari buruzko informazioaz berehala hornitzea (SII)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
309 eredua. BEZ. Autolikidazio ez aldizkakoa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
322 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Banako eredua.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
4 aplikatzeko eskatzea mugikortasun urriko pertsonek ibilgailua eskuratzean.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
341 eredua. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziaren konpentsazio eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
391 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Aitorpen-likidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
303 eredua. BEZ. Autolikidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
310 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Autolikidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
353 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Eredu erantsia.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Zerga oinarriaren aldaketa jakinaraztea lehiaketa kasuetan eta kreditu kobraezinagatik.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
308 eredua. BEZ. Baliokidetasun errekarguaren araubide berezia, BEZaren arautegiaren 30. bis artikulua eta noizbehinkako subjektu pasiboak. Itzulketa eskaera.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen laburpen aitorpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
347 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi