angle-left null PR Informe previo a licencia municipal (bienes culturales inventariados, propuestos, protección local y otros) eus

Udal baimenaren aurreko txostena (inbentariatutako ondasun kulturalak, proposatutakoak, tokian tokiko babesa eta besteak)

Inbentariatutako ondasun kulturalentzat, proposatutakoentzat tokian tokiko babesekoentzat eta besteentzat diren udal baimena eman aurretik bideratu beharreko txostena eskatzea.

Udalak.

Ondare Historiko-Arkitektonikoaren Zerbitzua. Euskara, Kultura eta Kirol Saila.

Ebazpenerako eta jakinarazpenerako gehienezko epea: hilabete inbentariatutako ondasun kulturalen kasuan eta 3 gainerakoen kasuan.

Administrazio isiltasunaren ondorioak: ez da aplikatzen administrazio isiltasunaren ondoriorik.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Udal baimenaren aurreko txostena eskatzea (inbentariatutako ondasun kulturalak, proposatutakoak, tokian tokiko babesa eta besteak)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi