EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa betez, epemugak eten eta administrazio prozedurak izapidetzeko epeak geldiarazten dira, eta aurreikusten da berriz zenbatzen hastea errege dekretu horrek edo, hala badagokio, haren luzapenak indarra galtzen duenean. 

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, martxoaren 18ko 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua onartu zen, zeinaren bidez erabaki baitzen zerga izapide jakin batzuk etetea, baina EZ guztiak. 

 

 

null TR inscripción deporte escolar EU

Izena ematea 2019-2020ko eskola kirolean

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskola Kirola programetan izena lehenengoz ematen duten kirolariek aplikazio berrian erantsi beharko dute familia liburuaren, NANaren, errolda agiriaren edo bere nortasuna egiaztatzen duen Europar Batasunaren agiriaren fotokopia. Nahitaez aurkeztu behar da NANa 14 urtetik aurrera.
  • Banku kontuaren zenbakia aldatzen bada, hau da, aurrerantzean gure fitxategietan dugunaren bestelakoa bada, kontuaren jabetza egiaztatzen duen agiria erantsiko da (hirugarrenen fitxa bete beharko da; fitxa hori jatorrizkoa izango da).

  • Adinez dagokiona baino GORAGOKO KATEGORIAN izena emateko baimena: beren kategoriako azken urteko kirolariak. Entitate eskatzailearen ordezkariak eta eskola umearen gurasoetako batek edo tutoreak izenpetuta egongo da. Halaber, goragoko kategoria horretan parte hartzeko gaituta dagoela egiaztatzen duen medikuaren agiria ere aurkeztuko da.

  • Adinez dagokiona baino BEHERAGOKO KATEGORIAN izena emateko baimena: beren kategoriako lehen urteko kirolariak. Entitate eskatzailearen ordezkariak izenpetuta egongo da.

Zer behar dut?

Eskola Kirolaren aplikazioaren bidez baino ezin da izena eman Eskola Kirola kanpainan.