null PR ayuda al seguro del viñedo eu

Mahasti asegururako laguntzak

Laguntzaren helburua hau da:

  • Aseguruaren kostu garbiaren ehuneko 80 arte, ENESAren dirulaguntza kenduta. Arabako Foru Aldundiak emandako laguntzak eta ENESAren laguntzak batuz ateratzen den emaitza ezin da izan aseguruaren kostu garbiaren ehuneko 65 baino handiagoa.
  • Laguntzen zenbatekoa, artikulu honetan ezarritako ehunekoak aplikatuz eta hala balegokio heineko banaketa aplikatu aurretik, 100,00 euro baino txikiagoa bada, ez da emango; eta, halaber, ez da emango laguntzatan 1.000, 00 euro baino gehiago, salbu eta onuraduna aseguru kolektiboaren poliza sinatu duen produktore elkarte bat bada, zeren eta, orduan, ez baita aplikatuko lehen aipatutako gutxieneko muga hori, eta 1.000,00 euroko gehienezko hori biderkatu egingo baita, banaka laguntza zenbateko horretara iristen diren bazkide bakoitzeko, betiere aseguru poliza kontrataturik badute.

 

Mahastizaintza eta enologia zerbitzua 

  • 35/2010 Foru Dekretua, uztailaren 6ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinaren bidez onartzen baitira nekazaritzako aseguruak kontratatzeko laguntzak emateko oinarriak eta laguntza horien 2010eko ekitaldiko deialdia.

  • 69/2011 Foru Dekretua, azaroaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten dira nekazaritzako aseguruak kontratatzeko laguntzak emateko oinarriak, uztailaren 6ko 35/2010 Foru Dekretuaren bidez onartutakoak, eta onartu egiten da aipatutako laguntzen 2011. urteko deialdia.

  • 32/2014 Foru Dekretua, ekainaren 17ko Diputatuen Kontseiluarena, nekazaritza aseguruak kontratatzeko laguntzak emateko oinarriak arautzen dituzten 35/2010 Foru Dekretua (uztailaren 6koa) eta 69/2011 Foru Dekretua (azaroaren 15ekoa) aldatu eta 2014ko laguntza lerro honen deialdia onartzen duena 2014rako.

  • 177/2019 Foru Dekretua, apirilaren 16koa. Onestea 2019rako mahasti aseguruak kontratatzeko laguntzetarako deialdia eta kreditu erreserba.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Mahasti asegururako laguntza eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi