null PR ayuda reestructuracion y reconversion viñedo eu

Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntzak

Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko kostuak partez ordaintzeko dirulaguntzak dira.

Hona zertarako ematen diren laguntzak:

1. Kostuak ordaintzen parte hartzea, mahastia era hauetako batean berregituratu eta birmoldatzen denean:

  • Mahastia birlandatzea.
  • Mahastiak kudeatzeko teknikak hobetzea (basoaren sistematik besorako sistemara edo beste gidamodu batzuetara aldatzea)
  • Barietatea aldatzea.

2. Planean parte hartzen duten produktoreei konpentsazioa ematea plana aplikatzeak eragindako diru-sarreren galeragatik.

Herritarrak

Mahastizaintza eta enologia zerbitzua 

  • Batzordearen 2016/1150 (EB) betearazpen erregelamendua, 2016ko apirilaren 15ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak, mahastizaintza eta ardogintza arloari laguntzeko programa nazionalei dagokienez.
  • 597/2016 Errege Dekretua, abenduaren 5ekoa, mahastizaintza eta ardogintza sektorerako 2014-2018 laguntza programako neurriak aplikatzeko.

  • 1363/2018 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, Espainiako mahastigintza sektorean 2019-2023 babes programaren neurriak aplikatzea. 

  • 26/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketetarako Europako laguntza-neurria garatu eta aplikatzeari buruzkoa.

  • 115/2019 Foru Agindua, martxoaren 12koa. Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntzen deialdia onartzea. 2019 eta 2020 kanpainak.

  • 279/2019 Foru Agindua, ekainaren 18koa. 2019 eta 2020 kanpainetan eskaerak aurkezteko epeak aldatzea eta uztailaren 31n jartzea.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntza-eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Kostuak ordaintzeko dirulaguntzen eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi