angle-left null Katastroa mantentzeari buruzko informazioa

Katastroa mantentzeari buruzko informazioa

Katastroaren informazioa eta eguneraketak ematea, interesdunek ondasun higiezinetan egindako aldaketa fisiko, juridiko eta ekonomikoen ondoriozkoak, baita hirigintza jardueren edo partzelak biltzearen edo herri lana sartzearen eta beste batzuen ondoriozko eguneraketak ere.

Ondasun higiezinaren titularra

Ogasuna. Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua.

  • 42/1989 Foru Araua, ondasun higiezinen gaineko zergarena
  • 1/2004 Legegintzako Errege Dekretua, Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena

6 hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
409 - Solicitud Catastro

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 405 Recepción de documentación catastral

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 402: solicitud de modificación de titularidad catastral

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi