EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa betez, epemugak eten eta administrazio prozedurak izapidetzeko epeak geldiarazten dira, eta aurreikusten da berriz zenbatzen hastea errege dekretu horrek edo, hala badagokio, haren luzapenak indarra galtzen duenean. 

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, martxoaren 18ko 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua onartu zen, zeinaren bidez erabaki baitzen zerga izapide jakin batzuk etetea, baina EZ guztiak. 

 

 

null 037 eredua: jarduera ekonomikoa daukaten pertsona fisikoak, sozietate zibilak, ondasun erkidegoak, jabeen erkidegoak eta errenta egozketaren araubidean dauden beste erakunde batzuk

037 eredua: jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisikoak, sozietate zibilak, ondasun erkidegoak, jabeen erkidegoak eta errenta egozketaren araubidean dauden beste erakunde batzuk

Izapidetu

Epeak

Irekita

Alta

 • Epe orokorra: hilabetea jarduera eratu edo hasten denetik
 • Konturako atxikipenak eta sarrerak: kontura atxiki edo sartzeko betebeharra hasi aurretik
 • Batasunaren barruko eragileen erregistroa: Erregistroan inskribatzea ahalbidetzen duena gertatu baino lehen

Aldaketa

 • Epe orokorra: hilabete aldaketa aitorpena aurkeztera behartzen duena gertatzen denetik
 • PFEZ kalkulatzeko metodoak aukeratu, errebokatu edo salbuestea: dena delakoak ondorioak sortu behar dituen urteko martxoaren 1a baino lehen
 • BEZaren araubide bereziak: ondorioak eragin behar dituen urtearen aurreko abendua
 • Batasunaren barruko eragileen erregistroa: erregistroan inskribatzea ahalbidetzen duena gertatu aurretik

Baja

 • Hilabetea errentak atxikitzeko erakundea likidatu edo zergaduna hiltzen denetik

Informazio gehiago

Arabako Foru Aldundiak 50/2001 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera, hirugarren pertsonen izenean aitorpen-autolikidazioak aurkezteko baimendutako erakunde laguntzaileek (aholkularitza enpresak eta gestoriak) euren bezeroen errolda aitorpenak bete eta aurkeztu ahalko dituzte, haien borondatezko ordezkaritza  eskatu badute, gutxienez 2c mailan.

Kontaktua: Foru Ogasunaren bulegoak.

Joan Errolda Ereduen Laguntza Programara:

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala
  • BAKQ (ontzi jokoa)

"Informazio gehiago" atalean duzu Errolda Ereduen Laguntza Programara joateko sarbidea.

Izapidetu