angle-left null 280 eredua. Epe luzerako aurrezki planen urteko aitorpen informatiboa.

280 eredua. Epe luzerako aurrezki planen urteko aitorpen informatiboa.

Epeak

Irekita

Hurrengo urteko urtarrilaren lehen 30 egutegi egunak, aurreko egutegi urteari dagokion informazioari dagokionez.

Informazio gehiago

Epe luzerako aurrezki planei buruzko urteko aitorpen informatiboa aurkeztea.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 33/2013 Foru Arauaren hogeita hamabigarren xedapen gehigarrian definitutako epe luzerako aurrezki planak merkaturatzen dituzten aseguru edo kreditu erakundeak