null Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa ondasunak eta eskubideak

Herritarrak

Ogasuna. Zeharkako Zergen Zerbitzua. Ondare Eskualdaketa, Egintza Juridiko Dokumentatu eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergen Atala.

11/2005 Foru Araua, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergari buruzkoa, eta 7/2006 Foru Dekretua, haren arautegia onartzen duena

16/2017 Foru Dekretua, Arabako Lurralde Historikoan dauden landa eta hiri ondasun higiezinak balioztatzeko arauak onartzen dituena

547/2009 Foru Agindua, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidaziorako ereduak onartu dituena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Adituaren kontraesanezko tasazioa egitea sustatzeko eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Luzapen bereziaren eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Banku saldoak erabiltzea baimentzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
650 eredua. Autolikidazioa – Oinordetzak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
653 eredua. Panteoiak eta nitxoak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
655 eredua. Gozamena azkentzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi