null PR Ayudas dirigidas a Asociaciones o Fundaciones para contribuir al desarrollo de programas y actividades enmarcadas en el ámbito de Intervención Social EUS

Elkarte edo fundazioentzako dirulaguntzak, Arabako Lurralde Historikoan Gizarte Zerbitzuetan jarduera eremuaren barruan programak eta jarduerak garatzen laguntzeko

Deialdi honen helburua honako hau da: Ongizaterako Foru Erakundeak irabazi asmorik gabeko elkarteei edo fundazioei eman ahal izango dizkien laguntzak arautzea, Gizarte Zerbitzuen jardueretan ALHan bizi diren lehentasunezko pertsonentzako bizi-kalitatea hobetzen duten programak eta/edo jarduerak garatzen laguntzeko, ondorengo jardute eremuetan:

  1. Esku-hartze soziala eta gizarteratzea

  2. Aniztasun egoeran dauden pertsonak

  3. Adingabeak eta haien familiak

  4. Landa eremuko adineko pertsonak

Irabazi asmorik gabeko elkarteak eta fundazioak, horien jarduera deialdiaren helburuarekin bat badator.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Administrazio Kontseilua

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako Lurralde Historikoan Gizarte Zerbitzuetan jarduera eremuaren barruan programak eta jarduerak garatzeko laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi