null PR Ayudas dirigidas a Asociaciones o Fundaciones para contribuir al desarrollo de programas y actividades enmarcadas en el ámbito de Intervención Social EUS

Esku-hartze sozialeko programak eta jarduerak garatzeko elkarte edo fundazioentzako laguntzak

Elkarteei eta fundazioei laguntza ematea esku-hartze sozialeko programak eta jarduerak garatzeko.

Irabazi asmorik gabeko elkarteak eta fundazioak, horien jarduera deialdiaren helburuarekin bat badator.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Esku-hartze sozialeko programak eta jarduerak garatzeko elkarte edo fundazioentzako laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi