null PR Ayudas formativas en artes escenicas y musicales eus

Arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako laguntza deialdia

Arte eszenikoen arloan (dantza, antzerkia, zirkoa eta mimoa) eta musikaren arloan banakako garapena eta ezaguera sustatzea; bazter utziko dira oinarrizko prestakuntzako ikasketa arautuei edo eszenaratzeari edo muntaketari buruzko proiektuak.

Pertsona fisikoak

Foru Gobernu Kontseilua

Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2019 Foru Dekretua, otsailaren 12koa, zeinak onesten baititu arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako laguntzen deialdia eta horiek arautzen dituzten oinarriak (2019ko otsailaren 27ko ALHAO, 25 zk.).

Gehienez lau hilabete, ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako laguntza deialdia. Egindako lanaren azken memoria.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako eskaerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi