null PR Ayudas para actividades de promocion turística para PYMEs y autonomos eus

Turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak enpresa txiki eta ertanentzat eta autonomoentzat

Arabako Lurralde Historikoko turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak enpresa txiki eta ertanentzat eta autonomoentzat.

 

209/2020 Foru agindua bidez itxitako deialdia.

1.- Bere jarduera arrazoi sozialaren bitartez, bere konfigurazio juridikoa, egoitza sozialarekin eta Arabako fiskalarekin, den edozeinen, sektore turistikoan akreditatzen duten enpresa txiki eta ertainak.

2.- Etxebizitza fiskala Arabako Lurralde Historikoan duten autonomoak. 

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaritza.

  • Foru Agindua 209/2020 maiatzaren 2koa. INDARRIK GABE UZTEA, gerora agertutako arrazoiengatik, turismoa sustatzeko jardueretarako laguntzen 2020ko deialdia, zeina ETEei eta autonomoei zuzendua baitago.
  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz. 
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 49/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren eskumeneko eremuan ematen diren dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak.
  • 106/220 Foru Araua, otsailaren 11ekoa, enpresa ertain eta txikientzat eta atuonomoentzat 2020 sustapen turistikoko jarduerak egiteko laguntzen deialdia onartzen duena. 

6 hilabeteko epea, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik. Epe hori igaro ostean, berariazko ebazpenik egongo ez balitz eskaera ezetsitzat joko da. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ordainketako betebeharra aitortzeko dokumentazioa ematea (memoria, gastuen eta diru-sarreren harremana)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Enpresa ertain eta txikientzat eta autonomoentzat promozio turistitikoko jardueretarako laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketaren egiaztagiriak ematea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi