null PR Criterios de regulacion de los convenios entre la Diputación Foral de Alava y las federaciones deportivas alavesas, como entidades colaboradoras de la administracion eus

Arabako Foru Aldundiaren eta administrazioaren erakunde laguntzaileak diren aldetik, Arabako kirol federazioen arteko hitzarmenak arautzeko irizpideak

Arabako Foru Aldundiak Arabako kirol federazioekin izenpetu beharreko hitzarmen bakoitzari egin beharreko ekarpena zehazteko irizpideak ezartzea, administrazioaren erakunde laguntzailearen izaera duten aldetik.

Elkarteak.

Kirol Zerbitzua.

Ebazpena: Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: sei hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako Foru Aldundiaren eta administrazioaren erakunde laguntzaileak diren aldetik, Arabako kirol federazioen arteko hitzarmenak arautzeko irizpideak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi