EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa betez, epemugak eten eta administrazio prozedurak izapidetzeko epeak geldiarazten dira, eta aurreikusten da berriz zenbatzen hastea errege dekretu horrek edo, hala badagokio, haren luzapenak indarra galtzen duenean. 

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, Foru Gobernu Kontseiluak presazko zerga neurriak onetsi ditu; horien artean, zerga arloko epeak etetea edo luzatzea.

 

null PR Cursos de especialización en Conservación y Restauración eus

Zainketa eta Zaharberrikuntzako espezializazio ikastaroa

Zainketa eta Zaharberrikuntzako espezializazio ikastaroak egitea.

Herritarrak.

Euskara, Kultura eta Kirol Saila.

Zaharberritze Zerbitzua.

 

Helbidea: Urartea kalea, 4.

01010 Vitoria-Gasteiz.

 

Telefonoa: 945 18 20 50

E-maila: caransay@araba.eus

 

Informazio gehiago hemen

Barne araudia.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Zainketa eta Zaharberrikuntzako espezializazio ikastaroak egiteko eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi