null PR Subvenciones para el desarrollo de intervenciones de conservacion y-o restauracion de bienes artisticos eus

Arte ondasunak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko dirulaguntzak

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Konderriko toki erakundeek sustatutako historia eta arte ondasunen babeserako eta/edo zaharberritzerako esku hartzeetarako dirulaguntzak ematea lehia bidez.

Instituzioak.

Zaharberrikuntza Zerbitzua.

Ebazpena: Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: deialdia ALHAOn argitaratzen denetik hiru hilabete.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: gehienezko epea igarota esanbidezko ebazpenik ez bada egon, eskaerari ezezkoa eman zaiola ulertuko dute erakunde interesdunek.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arte ondasunak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi