angle-left null Berraztertzeko errekurtsoa

Berraztertzeko errekurtsoa

Zerga administrazioak emandako egintzen aurkako berraztertzeko errekurtsoak aurkezteko gaitutako zerbitzua.

Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak

Ogasuna. Errekurritutako egintza eman zuen organoa

Zerga Arau orokorraren 6/2005 Foru Arauaren 230. artikulua eta hurrengoak

Hiru hilabetekoa, errekurtsoa jartzen den egunaren hurrengotik aurrera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Berraztertzeko errekurtsoa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi